Getsemani Suwałki

Rekolekcje o Przebaczeniu i uzdrowieniu

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Proszę podać imię
Proszę podać nazwisko
Proszę podać poprawny email
Proszę podać numer kontaktowy
Proszę podać wiek
Proszę podać miejscowość
Uczestnictwo
REKOLEKCJE O PRZEBACZENIU I UZDROWIENIU
Informacje o rekolekcjach
Plan rekolekcji


Termin: 11-13 listopada 2022
Miejsce: Pokamedulski klasztor w Wigrach, Wigry 11


Koszt uczestnictwa z noclegiem 350
Kosz uczestnictwa bez noclegu 200
Zaliczka uczestnictwa w rekolekcjach 200

Wpłata na konto: 60102013320000140201323260
Krzysztof Walendziuk

*W recepcji można wpłacić pozostałą kwotę oraz odebrać klucz do pokoju

MIEJSCE REKOLEKCJI - MAPA